Bannerchung_NUS

BACHELOR OF ARTS (Information Security)

Thứ hai, 11/10/2021, 16:06 GMT+7

NGÀNH: INFORMATION SECURITY - AN NINH THÔNG TIN

Học gì ?

 • Phương pháp lập trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
 • Cấu trúc rời rạc
 • Tổ chức máy tính
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính
 • Các hệ điều hành
 • Ứng dụng CNTT chiến lược
 • Quản lý an toàn thông tin máy tính
 • Mật mã lý thuyết và thực hành
 • Thực tiễn bảo mật máy tính
 • Bảo mật phần mềm
 • Bảo mật hệ thống
 • Bảo mật mạng
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu
 • Bảo mật web
 • Các khía cạnh pháp lý của An ninh thông tin
 • Quản trị IT
 • Các khía cạnh pháp lý của CNTT
 • Kiểm soát và Kiểm toán hệ thống thông tin …

Làm gì ?

 • Kỹ sư phần mềm, admin hệ thống, nhà nghiên cứu phần mềm độc hại, nhà phân tích bảo mật
 • Chuyên viên phản ứng sự cố an ninh, tư vấn bảo mật…

Lương bao nhiêu ?

 • Từ 3,000 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.comp.nus.edu.sg/programmes/ug/isc/